Souhlas se zpracovaním osobních údajů pro uživatelský účet

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady tímto uděluji dále specifikovanému správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, číslo (mobilního) telefonu, e-mailovou adresu, fakturační adresu, příp. adresu pro doručování Zboží a heslo, a to pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu v internetovém obchodu správce na adrese www.originalbarf.cz. Beru přitom na vědomí, že zřízení uživatelského účtu není podmínkou pro nákup zboží v uvedeném obchodě.

 

Současně potvrzuji, že mi ze strany správce osobních údajů byly poskytnuty následující informace týkající se ochrany mých osobních údajů.

 

 1. Správcem osobních údajů je společnost MaxBarf s.r.o., sídlem Oldřichovice 28, 739 61 Třinec, IČ: 27853152, tel.: +420 721 557 557, +420 721 277 366, e-mail: info@originalbarf.cz.
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.
 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování dle článku VIII odst. 4-5 obchodních podmínek.
 4. Mezi případné příjemce osobních údajů patří zpracovatelé, tj. poskytovatel hostingu pro webovou stránku a poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu.
 5. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
 6. Doba zpracování osobních údajů dle článku VIII odst. 9 obchodních podmínek.
 7. Mám zejména právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, dále mám právo na jejich opravu nebo výmaz a právo na přenositelnost údajů.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.
 9. Mám právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 10. Poskytnutí osobních údajů není pro mě povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu.
 11. Nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.