Original BARF - Dogmaraton

1. ročník Original BARF - Dogmaraton 2019

Informace

Termín: sobota 21.09.2019

Objekt: PZKO Třinec – Guty,

Adresa: Guty 76, Třinec 73961 – www.1url.cz/CtbbG (odkaz na mapy.cz) 

Pořadatel: MaxBarf, s.r.o., Oldřichovice 28, Třinec 73961

Pravidla: dle soutěžního řádu dog-trekkingu

Trasa a časové limity

Dogmaraton – cca 42km, 13 hod

Dog ½ maraton – cca 22km, 8 hod

Podmínky pro účast závodníků

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Účastník se musí zaručit, že je pes zdravý a prokázat se platným očkovacím průkazem, ve kterém je platné očkování proti vzteklině, ne starší než jeden rok. Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci musí předložit platný pas zvířete v zájmovém chovu.

Přihlášky a startovné

Přihlášku zašlete na email info@originalbarf.cz. Do předmětu uveďte: Přihláška OriginalBARF Dogmaraton 2019. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení psovoda, jméno psa, rasu psa, datum narození psovoda, telefonický kontakt, adresu a email.. Startovné zasílejte převodem na účet MaxBarf, s.r.o. 3457704001/5500, variabilní symbol VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení. Zahraniční závodníci platí, až na místě. Pokud Vám nepotvrdíme přihlášku emailem nebo telefonicky a přesto jste jí odeslali a zaplatili, tak nás prosím kontaktujte.

Dogmaraton – 300,- (Obsahuje: Gulášek s chlebem po závodě, občerstvení na živé kontrole, mapu trasy, itinerář, startovací kartu, vepřové záušky 100g).

Dog ½ maraton – 200,- (Obsahuje: Gulášek s chlebem po závodě, mapu trasy, itinerář, startovací kartu, vepřové záušky 100g).

Kategorie

Dogmaraton

Muži

Ženy

Dog ½ maraton

Muži

Ženy

Uzávěrka přihlášek

Dogmaraton – 31.08.2019

Dog ½ maraton – 31.08.2019

Prezence a kontrola očkovacích průkazů

Bude probíhat na startu

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 od 06:00 do 09:00

Dog ½ maraton – sobota 21.09.2019 od 07:00 do 10:00

Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se nezúčastní. Závodníci obdrží mapu závodů dle kategorií velikosti A4, itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, kontrolních bodech, nouzové telefonní číslo a další informace. Kdo nestihne briefing, dostane stručné informace na startu.

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 přibližně v 6:30 hod.

Dog ½ maraton – sobota 21.09.2019 přibližně v 7:30 hod.

Start

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 od 07:00 do 09:00

Dog ½ maraton – sobota 21.09.2019 od 08:00 do 10:00

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude zapsán na startovní kartu. Do cíle je třeba dorazit u Dogmaratonu nejpozději v sobotu 21.09.2019 v 22:00 hod. a u Dog ½ maratonu v sobotu 21.09.2019 v 18:00 hod.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů v CHKO Beskydy. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti.

Mapa

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení – KČT č.97

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

Dogmaraton

 • Strava a láhev s vodou pro psa
 • Miska pro psa
 • Mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • Lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • Dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Dog ½ maraton

 • Strava a láhev s vodou pro psa
 • Miska pro psa
 • Mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • Lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • Dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Doporučená výbava

 • Nabitý mobilní telefon
 • Čelová svítilna nebo baterka
 • Zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad

Ubytování

Individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí – např. Gutská Krčma, Gutská Bašta, Hotel Řeka, Penzion Grunt Řeka

Vyhlášení výsledků

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 po 15:00

Dog ½ maraton – sobota 21.09.2019 po 13:00

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (pokud není na místě dohodnuto s pořadatelem jinak). Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.

Další informace

 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šnůře atp.), volný pohyb psů není možný
 • Závodníci jsou při Dogmaratonu a Dog ½ maratonu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele na nouzovém telefonu či osobně v areálu PZKO Třinec – Guty
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
 • Závodníci ve věku 15-18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů nebo budou doprovázeni přímo rodičem, jinak nebudou moci odstartovat.
 • Trasa prochází Chráněnou krajinou oblastí Moravskoslezských Beskyd, pevně věříme, že ohleduplné chování k přírodě je pro všechny závodníky samozřejmostí
 • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději do 13:00 v sobotu 21.09.2019
 • Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu PZKO Třinec – Guty, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.